Rebel & Moon vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Deze privacyverklaring is conform wetgeving opgesteld en geeft inzicht in de verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Rebel & Moon, gevestigd aan de Cortgene 35, 2951EB Alblasserdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze zijn weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. 

3. Persoonsgegevens die Rebel & Moon verwerkt

Rebel & Moon verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons een aantal gegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte verwerking van bestellingen en onze bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Naam (voor- en achternaam)
Adresgegevens (postcode, straat, huisnummer, plaats en land)
Telefoonnummer (optioneel)
E-mail adres
Bankrekening nummer
Bedrijfsnaam/organisatienaam (optioneel)

Door het verstrekken van deze gegevens geef je toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de doelen zoals deze staan beschreven in deze privacyverklaring.

4. Verwerking van bijzondere en gevoelige persoonsgegevens.

Rebel & Moon verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor haar dienstverlening.

5. Verwerking grondslagen en gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de AVG:

Toestemming
Uitvoering van een bestelling
Wettelijke verplichting

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens.

Rebel & Moon  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Het communiceren met betrokkenen.
Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), betalingscontrole bestellingen, logistieke afhandeling en afleveren van bestellingen
Het verwerken van bestellingen in financiële administratie en boekhouding
Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van producten en diensten 
Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden 
Het bieden van klantenservice.
Wettelijke plicht 
 
7. Delen van gegevens

Rebel & Moon verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen jouw persoonsgegevens in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. 

Website hosting partner: voor de verwerking van Email verzonden via de website van Rebel & Moon 
Logistieke partner: voor communicatie, verzending en aflevering van je bestelling op het door je aangegeven adres.
Belastingadviseur: voor een correcte bedrijfsadministratie en ter onderbouwing van de wettelijke plicht
 
8. Bewaartermijn

Rebel & Moon zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang wij dat wettelijk verplicht zijn. 

9. Websitegebruik

De webdiensten van Rebel & Moon zijn uitsluitend bestemd om voorbeelden te kunnen zien en contact op te nemen. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. 

10. Uw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. En om in te zien aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@rebel-moon.NL Wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. 

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

Rebel & Moon neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.

12. Contact en gegevens

Bedrijfsnaam: Rebel & Moon 
Eigenaar: Simone Smit-Borsboom 
Website: www.Rebel-moon.nl

Email: info@rebel-moon.nl
Telefoon: +31630020958
Adres: Cortgene 35, 2951EB Alblasserdam 
Kvk nummer: 75472201

BTW nummer: NL001807347B74

13. Wijzigingen

De manier waarop Rebel & Moon  persoonsgegevens verwerkt en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.